Ochrana osobních údajů

Prodávajícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost MJ 2 Victory s.r.o. a touto společností provozovaný internetový obchod fanshop na serveru fanshop.fkteplice.cz. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník provozovaného internetového obchodu.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, než klubu FK TEPLICE a.s., pod jehož hlavičkou fanshop funguje, a než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících může využít jak k plnění předmětu smlouvy, tak k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající i klub FK TEPLICE a.s., pod jehož hlavičkou fanshop funguje, jsou oprávněni zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, ale to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kontakty

+420 608 178 689

fotbal-sport.net@seznam.cz